Boşanma Davasında Tazminat Ve Nafaka - Av. Evin Korkmaz

Boşanma Davasında Tazminat Ve Nafaka


Merhaba sevgili okurlarım. Bugünkü yazımda boşanma sonrası tazminat ve nafakayı anlatacağım. Boşanma davası açılırken veya dava sonuçlandıktan sonraki 1 yıl içinde ne gibi taleplerde bulunabilir, bunlara değineceğim. Boşanma davasında nafaka ve tazminatın hangi koşullarda alınabileceği ve alınacak bu tazminat ve nafakanın miktarının ne olacağı boşanma kararı vermiş olan eşlerin en çok merak ettiği konular arasında yer almaktadır.Boşanma davasında maddi tazminat, eşin uğramış olduğu maddi kaybı ve zararı ifade ederken manevi tazminat ise, duyulan acı, elem, keder gibi duyguları hafifletmek maksadıyla mahkemenin tayin edeceği tazminatı ifade etmektedir. Bunun için de tazminat isteminde bulunan taraf ya kusursuz ya da daha az kusurlu olmalıdır. Davalı tarafın mevcut ya da beklenen bir menfaatinin zedelenmiş olması da maddi tazminata hükmedilebilmesi adına önemlidir. Bu hususta verilecek olan maddi tazminatın miktarına hakim karar verecektir. Ayrıca boşanmaya sebep olan olaylar nedeniyle kişilik hakkı saldırıya uğramış olan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun bir para ödenmesini isteyebilmektedir.Davalı olarak tarafın kusurlu olması manevi tazminat istenmesi adına önemlidir. Davacı olan tarafın davalının kusuru sebebiyle kişilik hakkının zedelenmiş olması şarttır. Kişilik hakkının zedelenmiş olup olmadığı ise boşanmaya neden olan olayın mahiyetine ve manevi tazminat isteminde bulunan tarafın duyduğu elem, acı ve üzüntünün derecesine göre tayin edilecektir. Bu konuda da hakimin takdir yetkisi büyük rol oynayacaktır. Maddi ve Manevi tazminat talebi, boşanma davası ile birlikte veya boşanma davasının herhangi bir aşamasında ileri sürülebileceği gibi, boşanma kararı verilmesinden itibaren 1 yıl içerisinde ayrı bir dava açmak üzere de talep edilebilir. 1 yılın ardından, dava hakkı zamanaşımına uğrar.

Aile hukuku kapsamında nafaka, iki şekilde trcasino karşımıza çıkmaktadır;

 1-Boşanma kararıyla birlikte eşlerden birinin yoksulluğa düşecek olması sebebiyle yoksulluk nafakasıdır.

2-Boşanan eşlerden çocuğun velayetini alamayan eşin ödemekle yükümlü olacağı iştirak nafakasıdır. Aynı zamanda nafaka, yalnızca dava sonucunda değil; dava açıldıktan sonra ve devam ettiği sürece de ödenebilir. Bu durumlarda ödenen nafakaya ise tedbir nafakası adı verilmektedir.

Boşanma sebeplerinden bağımsız olarak nafaka bağlanabilmesi için temelde aranan iki şart vardır; Bunlardan ilki, boşanma ile taraflardan birinin yoksulluğa düşecek olmasıdır. Diğeri ise nafaka talebinde bulunan tarafında boşanma hususunda ağır bir kusurunun bulunmamasıdır. Ancak her halde boşanma esnasında nafaka talep edilen tarafın kusurlu olması gerekmemektedir. Eğer bir kusur yoksa ancak diğer eş yoksulluğa düşecekse yine de nafaka tayin edilmesi mümkündür.

Boşanma kararıyla belirlenmiş olan nafakanın daha sonra arttırılması, azaltılması ya da kaldırılması adına dava açılması hukukumuz bakımından mümkündür. Bu sebeple eski eşine ödediği nafakanın çok yüksek olduğunu düşünen eş, bunun kaldırılması ya da azaltılması için dava açma hakkına sahip olacaktır. Ayrıca bazı hallerde nafaka, kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Eşin ölmesi ya da başkasıyla evlenmesi durumunda herhangi bir talebe gerek kalmaksızın eski eşin nafaka ödeme yükümlülüğü son bulacaktır. Aynı zamanda nafaka ödenen eşin haysiyetsiz bir yaşam sürmesi nedeniyle de nafakanın kaldırılmasına dair dava açılması mümkündür.

            Sonuç olarak eğer ortada bir anlaşmalı boşanma söz konusu ise nafakanın miktarı taraflarca serbest bir şekilde tayin edilebilecektir. Ancak çekişmeli boşanma davasında taraflar nafaka konusunda uzlaşmamış olduklarından dolayı hakimin takdir yetkisi devreye girecektir. Boşanma sebeplerinden bağımsız olarak nafaka bağlanabilmesi için temelde aranan iki şart vardır. Bunlardan ilki, boşanma ile taraflardan birinin yoksulluğa düşecek olması, diğeri ise nafaka talebinde bulunan tarafında boşanma hususunda ağır bir kusurunun bulunmamasıdır. Ancak her halde boşanma esnasında nafaka talep edilen tarafın kusurlu olması gerekmemektedir. Eğer bir kusur yoksa ancak diğer eş yoksulluğa düşecekse yine de nafaka tayin edilmesi mümkündür.

Bugünkü yazımda da anlatacaklarım bu kadar sevgili okurlarım. Yukarıda bahsettiğim işlemleri avukatınız aracılığıyla da gerçekleştirebileceğinizi unutmayın. Bir daha ki yazımda görüşmek üzere.

Hukukla kalın:)

Twitter adresi: https://www.twitter.com/evin_korkmaz/

Büro adresi: Kültür mah. Yaşar Kemal Cad. No:29/B Kat:1 Kurtalan/Siirt

E-posta: [email protected]

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
08Tem
05Tem

HÜKÜMLÜNÜN HAKLARI

16Haz
07Haz

YAŞ DEĞİŞTİRME DAVASI

01Haz