Siirt Üniversitesi'nde Yüz Yüze Eğitim ve Online Eğitimin Yapılacağı Bölümler Belli Oldu! İşte Bahar Döneminin Açılış Tarihi...

Siirt Üniversitesi'nde 2022-2023 Akademik Yılı Bahar döneminin 27 Şubat 2023 tarihinde başlatılmasına ve derslerin Uzaktan Öğretim yoluyla yapılmasına karar verildi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Artı Siirt Haber - Yahya Kara

Siirt Üniversitesi'nde 2022-2023 Akademik Yılı Bahar döneminin 27 Şubat 2023 tarihinde başlatılmasına ve derslerin Uzaktan Öğretim yoluyla yapılmasına karar verildi.

Siirt Üniversitesi Yüz Yüze Eğitim ve Online Eğitimin yapılacağı bölümleri de açıkladı.

Sağlık Bölümleri ile Öğretmenlik Uygulaması Bölümleri Yüz Yüze Olacak!

Siirt Üniversitesi'nde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1.2022-2023 Akademik Yılı Bahar döneminin 27.02.2023 tarihinde başlatılmasına ve derslerin Uzaktan Öğretim yoluyla yapılmasına,

2. Üniversitemizin her bir diploma programında "Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar" kapsamında (6. maddedeki %30 kısıtlaması dikkate alınmaksızın) ilgili programın gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandıracak önlemleri alarak çevrimiçi/eş zamanlı (senkron) veya çevrimdışı/eş zamanlı olmayan (asenkron) uzaktan öğretim yöntemleri ile yapılmasına,

3. Eğitimlerine "Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği" uyarınca devam eden;

  • Tıp Fakültesi 4. Sınıf öğrencileri
  • Veteriner Fakültesi 5. Sınıf öğrencileri
  • Sağlık Bilimler Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4. Sınıf öğrencileri
  • Öğretmenlik uygulaması dersi alacak olan Eğitim Fakültesi (4. Sınıf), İlahiyat Fakültesi (4. Sınıf), Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü (4. Sınıf) öğrencilerinin bu uygulama eğitimlerini yüz yüze yapmalarına;

Özel Öğrenci

4. Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde veya birinci derece yakınları bu illerde ikamet edip diğer illerdeki üniversitelerde kayıtlı olan öğrencilerden üçüncü maddede geçen uygulamalı eğitime devam edecek olanların talep etmeleri halinde;

  • Birinci derece yakınlarının ikametgâhının veya geçici ikametgâhının Siirt ilinde bulunması şartıyla eş değer diploma programlarında özel öğrenci olarak bu eğitimlerini alabilmelerine,
  • Bahar dönemi sonunda, başarılı oldukları uygulamalı eğitimlerin eksiksiz olarak kredi yükünden düşülmesine,
  • Kendilerinden ayrıca öğretim ücreti talep edilmemesine,

5. Özel öğrencilik taleplerinin, başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi başlangıç tarihi dikkate alınarak, öğretime başlama tarihinden itibaren 3 hafta içinde yapılmasına,

Kayıt Dondurma

6. Yükseköğretim programlarında kayıtlı olan ve talep eden öğrencilerin ilgili yükseköğretim kurumlarınca bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve bu sürenin programın azami öğrenim süresinden düşülmemesine, 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi

Öğretim Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Esaslar

1) 2022-2023 akademik yılı bahar döneminde dersler 14 hafta olarak yapılacaktır. Dersler için belirlenen krediye göre 1 saatlik yüz yüze derse karşılık en az 25 dakika senkron veya asenkron ders işlenecektir. Aynı dersi farklı şubelerde işleyen öğretim elemanları her bir şube için ayrı ders anlatımı gerçekleştirilecektir.

2) Derslerin senkron veya asenkron yapılıp yapılmadığının takibi birim amirlerince gerçekleştirilecektir.

3) Her öğretim elemanı SİUZEM üzerinden her bir ders için haftalık olarak ders içeriği oluşturmanın (video sunumu) yanı sıra, çevrimdışı video, sunu, ders notu, faydalı link ve ödev gibi ders materyallerini uzaktan öğretim sistemine yükleyecektir.

4) Senkron olarak canlı yürütülecek dersler için SIUZEM platformu kullanılabileceği gibi başka dijital toplantı uygulamaları da (Microsoft Teams, Collaborate, BigBlueButton, Google Meeting, Zoom vb.) kullanılabilir. Başka dijital toplantı uygulamaları tercih edilirse ilgili dersin video kaydı mutlaka SİUZEM platformuna yüklenecektir.

5) Öğrencilerin dersle ilgili soru ve talepleri uzaktan öğretim platformu ile takip edilerek öğrenci soruları en geç 48 saat içinde cevaplanmalı, öğrencilerle etkili iletişim kurulacaktır.

6) Tüm dersler için Ders İzlencesi Formu doldurularak en geç birinci hafta içinde sorumlu öğretim elemanı tarafından öğrencilerle paylaşılacaktır.

7) Uzaktan öğretim platformunda paylaşılan kaynak ders materyallerinin telif hakkı ve etik hususlarından öğretim elemanları sorumludur. İnternet ortamından alınacak görsel ve diğer materyaller telif kurallarına tabi olabilir. Ayrıca, basılı ortamdan elektronik yolla çoğaltılacak diğer materyaller için de kurallara mutlaka uyulmalıdır. Bu konuda Siirt Üniversitesi sorumluluk kabul etmez.

8) Yukarıda belirtilen usul ve esaslar YÖK'ün güncel açıklamaları doğrultusunda revize edilecektir.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN