Siirt'te Korucu Alımı Yapılacak!

Siirt İli Merkez İlçesi mülki sınırları içinde Sağırsu Köyüne (2), Güvenlik Korucusu alımı yapılacak Şartlara haiz istekliler Siirt Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat edebileceklerdir.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Artı Siirt Haber - Haber Merkezi

İlan Süresi (10) gün olup, son başvuru tarihi 22 Mayıs 2023 saat: 17.00’a kadardır.

2-Güvenlik Korucuları yönetmeliğinin genel hükümleri kapsamında alımı yapılacak GK adayları Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi (Spor Testi) 01 Haziran’dır. Adaylar Fiziki Değerlendirme Testine Eşofmanlı ve kimlik belgesi ile saat: 09.00’da Merkez İlçe Jandarma Komutanlığında hazır olacaktır.

3-Mülakat Siirt Valiliği tarafından belirlenen Değerlendirme Kriterlerine göre 22 Haziran 2023 günü saat: 14:00’dan itibaren yapılacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1.Kimlik Kartı (Nüfus cüzdanı) fotokopisi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,

2.Diploma veya İlkokul mezunu olduğuna dair İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınmış belge,

3.Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış ya da 1111 sayılı kanuna göre muaf olduğuna dair belge solduğuna dair belge (Terhis Belgesi),

4.Resmi kuruluşlardan alınmış, güvenlik korucusu olarak görevlendirilmesine ve silah kullanmasına engel bir sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık kurulu raporu,

5.Son bir yıl içerisinde çekilmiş 6 adet biyometrik vesikalık fotoğraf, 1 Adet CD ortamında,

6.Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi,

7.Adli Sicil/Arşiv Kaydı Belgesi,

8.Görevlendirileceği köyde oturduğuna dair Nüfus Müdürlüğünden ikametgâh belgesi

(Başvuru ile ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılarak haklarında yasal işlem başlatılacaktır.)

GÖREVE ALINMADA ARANACAK ŞARTLAR:

1.T.C. vatandaşı olmak,

2.Erkek Adaylar için Askerlik hizmetini yapmış olma ya da 1111 sayılı kanuna göre muaf olmak.

3.Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 40 Yaşından büyük olmamak,

4.En az ilkokul mezunu olmak,

5.Kamu haklarından mahkûm bulunmamak,

6.5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesinin 1’inci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak,

7.Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

8.3713 sayılı terörle mücadele kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,

9.Kan davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,

10.Hâlihazırda görevlendirileceği köyde ya da Jandarma sorumluluk bölgesindeki mahallede ikamet etmek,

11.Güvenlik Koruculuğuna engel olacak şekilde köy hudutları dışında başka bir işte çalışmamak,

12.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak,

13.Siyasi parti üyesi olmamak,

14.Köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak,

15.Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine katılmamış olmak, terör örgütleri ile eylem birliği içerisinde bulunmamış olmak, örgüt propagandası yapmamış olmak.

16.Terör örgütlerine veya milli güvenlik kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve/veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunmamak.

17.Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

18.Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi (Koşu, Mekik, Şınav Spor Testi) ve Mülakatta başarılı olmak,

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN