Siirt Belediyesi 25 Adet Taşınmazı Satışa Çıkardı

Siirt Belediyesi, il merkezinin farklı mahallelerinde bulunan 25 adet taşınmazın satışını gerçekleştirecek.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Artı Siirt Haber - Vedat Aydın

2886 sayılı Devlet İhale Kanunun geçerli maddeleri hükümleri çerçevesinde açık teklif usulü 25 adet taşınmaz satışa sunuldu.

Satılığa çıkartılan taşınmazların 24'ü Evren ve 1'i Kooperatif mahallerinde bulunuyor. Taşınmazların ihalesi, 20.12.2022 Salı günü saat 14.00’te her bir Belediye Encümen Salonunda Encümen tarafından yapılacaktır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda şu ifadelere yer verildi

"İlimiz Merkez muhtelif yerlerde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait üzerinde yapı işgalleri bulunan 25 adet taşınmazın satışı için Siirt Belediye Meclisi’nin 04/11/2022 tarih ve 109 sayısı ile karar alınmıştır. İş bu taşınmazlar aşağıdaki tabloda belirtilen muhammen bedel üzerinden 20.12.2022 Salı günü Saat 14:00’te aşağıda belirtilen sıra numaralına uygun şekilde başlanacak olup, aynı gün bitmemesi durumunda ise ertesi gün (21.12.2022 Çarşamba günü) saat 10.00’da 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45’nci maddesine göre açık teklif usulü ile bu konuda düzenlenen şartname doğrultusunda satışları yapılacaktır.

 1. Taşınmazın bilgileri ve ihale tarihi ve saati: 

 

 1. İhale, 20.12.2022 Salı günü saat 14.00’te her bir arsa için sıralı bir şekilde başlayacak olup Belediye Encümen Salonunda Encümen tarafından yapılacaktır.

 

 1. Satılacak taşınmazlara ait şartname ve diğer hususlar mesai saatleri dâhilinde Yazı İşleri Müdürlüğü’nden öğrenilebilecektir.

 

 1. İhale ile ilgili şartname bedeli karşılığında Yazı İşleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir ve ihaleye katılacak kişi almak istediği her taşınmaz için ayrı şartname bedeli alınır. İhaleye katılabilmek için; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu kanunun 6. maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan birimde teklifte bulunmak, geçici teminat yatırmak şarttır. Üzerine ihale kalmayanlara geçici teminatları geri verilir. Şartname bedeli geri ödenmez.

 

 1. İhaleye katılmak için istenen belgeler;
 • İsteklinin Belediyemize herhangi borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden

alınmış  belge,

 • Şartname bedeli makbuzu,
 • İmzalı şartname,
 • Geçici teminat makbuzu, (2 adet),
 • Nüfus cüzdan sureti,
 • Teminat iadesi amacıyla kullanılmak üzere İhaleye girecek kişiye ait herhangi bir bankadan alınmış

  IBAN numarasını gösterir belge-dekont.

 • Adli Sicil Kayıt Belgesi aslı.(EDevlet üzerinden alınabilir)
 • İkametgâh belgesi, (EDevlet üzerinden alınabilir)
 • Vekâleten İhaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli

  Vekâletname
           -İsteklinin Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu  
             Gösterir belge, (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)
     -Tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak yetkilinin noter tasdikli imza sürgüsü,
     -Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

 1. 20.12.2022 Salı günü saat 12:00’ den sonra şartname satışı yapılmayacaktır. İhale katılacak şahısların ihale dosyalarını ihale saatinde komisyona sunacaklardır.

 

 1. Teklif sahipleri ihale için girecekleri taşınmazların Tapu Müdürlüğü’nden Tapu sicil kayıtlarını, taşınmazın üzerinde bulunan şerh-beyanları görmüş ve bilgi almış sayılırlar. Ayrıca Siirt Belediyesinden gayrimenkulün imar durumu hakkında bilgi almış, taşınmaz malı mevcut durumu ile görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu konuda Belediye Başkanlığı aleyhine herhangi bir itiraz ve talep hakkı bulunmaz.

 

 1. Müracaatlar bizzat veya vekâleten vekil tarafından yapılacak olup, Posta, telgraf, faksla v.b yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 2. Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

 

 1. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

 1. Taşınmazların üzerinde yapı işgalleri bulunmaktadır. İşgalcilerin tahliyesi ile ilgili tüm sorumluluk alıcıya aittir. Belediye işgalin kaldırılması hususunda herhangi bir sorumluluk almayacak olup ayrıca iş bu işgallerin sonlandırılması için Belediye’den herhangi bir talepte bulunulmayacaktır.

 

 1. İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amir’inin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amir’inin ihaleyi onaylamaması halinde ihale iptal edilmiş sayılır ve ihaleyi kazanan kişi/tüzel kişi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN