Siirt Barosu: Barışçıl Toplantı Hakkı Engellenemez

Siirt Barosu'nun, hizmet binası önünde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü için düzenleyeceği basın açıklaması kent genelinde süren yasaklama kararı gereği gerçekleştirilmesine izin verilmedi. Siirt Barosu basın açıklamasına izin verilmemesine, yazılı bir basın açıklaması yayımlayarak sert bir şekilde tepki gösterdi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Artı Siirt Haber - Akif Özalp


Siirt Barosundan yağılan açıklamada, "Siirt Barosunun basın açıklaması yapmasının yasaklanması Anayasa'nın 13. maddesine açıkça aykırıdır." ifadesi kullanıldı.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Siirt Barosu hizmet binası önünde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü için düzenleyeceğimiz basın açıklaması Siirt Valiliği'nin yasaklama kararı gerekçe gösterilerek engellenmiş, bu nedenle baro hizmet binamızın içinde bu açıklamamızı yapmış bulunmaktayız.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı Anayasa'nın 34'üncü maddesinde düzenlenmiştir. Anılan maddenin birinci fıkrasına göre, "Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. " Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11. maddesi de barışçıl toplantı özgürlüğünü düzenlemiştir. Buna göre, "1. Herkes asayişi bozmayan toplantılar yapmak, dernek kurmak, ayrıca çıkarlarını korumak için başkalarıyla birlikte sendikalar kurmak ve sendikalara katılmak haklarına sahiptir."

Siirt Barosunun basın açıklaması yapmasının yasaklanması Anayasa'nın 13. maddesine açıkça aykırıdır. Anayasa'nın 13. maddesine göre; "Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir.

Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz." Yine yasaklama kararı barışçıl toplantı hakkının kullanımına müdahale etmek için yeterli ve somut gerekçeler içermemektedir. Henüz kullanılmayan bir temel hakka ilişkin önceden soyut çıkarım ve beklentilerle, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına dolayısıyla ifade özgürlüğüne yapılan sistematik müdahale demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun bir müdahale olarak değerlendirilemez."

Siirt Barosu 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu'na tabi bir kamu kurumu niteliğindeki meslek kurulusudur. 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu'nun 76. ve 95. Maddelerinde barolara hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak görevi ve yetkisi verilmiştir. Bugün Siirt'te engellenen basın açıklamasıyla Siirt Barosu'nun görev yapması engellenmiştir. Bu durum demokratik toplum değerleriyle bağdaşmayan ve dolayısıyla kabul edilemez bir tutumdur. Yıl içerisinde art arda alınan iş bu yasaklama kararlarına karşı yasal yollara başvuru yapılacağı ve sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla sunarız."

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN