Halkbank personel alımı başvuruları başladı! İşte başvuru şartları ve detayları

Halkbank bünyesinde farklı pozisyonlarda personel alımı gerçekleştirilecek. Personel alımının detayları, Halkbank internet adresinde yer aldı. Başvuru şartları gibi detaylar pozisyona göre değişkenlik gösteriyor. İşte detaylar...

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Artı Siirt Haber - Akif Özalp

Halkbank 1375 personel alımı yapacak. Bankanın internet adresinden yapılan duyuruda servis görevlisi, müfettiş yardımcısı, iç kontrolör yardımcısı, uzman yardımcısı, bilgi teknolojileri müfettiş yardımcısı, bilgi teknolojileri iç kontrolör yardımcısı alımı gerçekleştirileceği belirtildi. 27 Ekim'de başlayan başvurular 13 Kasım'da son bulacak. Personel alımı sınavı 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek. İşte detaylar...

MÜFETTİŞ, İÇ KONTROLÖR VE UZMAN YARDIMCILIĞI BAŞVURU ŞARTLARI

Halkbank bünyesinde farklı illerde müfettiş yardımcılığı, iç kontrolör yardımcılığı ve uzman yardımcılığı pozisyonlarında çalıştırılmak üzere personel alımı yapılacak.

Sınava katılım sağlamak için gerekli şartlar:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,
c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa
uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve
haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alımsatımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi
kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından, bilişim alanında işlenen suçlardan hükümlü
bulunmamak,
d) Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
e) Yaş kriterine ilişkin olarak;
• Müfettiş Yardımcılığı için, lisans mezunları 01.01.1994 ve sonrası, Yüksek Lisans/Doktora
mezunları 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak,
• İç Kontrolör Yardımcılığı için, 01.01.1995 ve sonrası doğumlu olmak,
• Uzman Yardımcılığı için, 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak,

Halkbank personel alımı başvuruları başladı! İşte başvuru şartları ve detayları

f) Mezuniyet kriterine ilişkin olarak;

Müfettiş Yardımcılığı için, Üniversitelerin/yüksekokulların 4 yıllık eğitim veren ve Tablo-1’de
belirtilen bölümlerinden mezun olmak ya da Şubat 2023 itibarıyla mezun olacağına dair
belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,
Tablo-1’de belirtilen Mühendislik bölümlerinin dışında kalan Mühendislik bölümlerinden
mezun olmakla birlikte İşletme ya da Ekonomi dallarında yüksek lisans derecesi almış olmak,
• İç Kontrolör Yardımcılığı için, Üniversitelerin/yüksekokulların 4 yıllık eğitim veren ve
Tablo-1’de belirtilen bölümlerinden mezun olmak ya da Şubat 2023 itibarıyla mezun olacağına
dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,
Tablo-1’de belirtilen Mühendislik bölümlerinin dışında kalan Mühendislik bölümlerinden
mezun olmakla birlikte İşletme ya da Ekonomi dallarında yüksek lisans derecesi almış olmak,
• Uzman Yardımcılığı için, Üniversitelerin/yüksekokulların 4 yıllık eğitim veren ve Tablo-1’de
belirtilen bölümlerinden mezun olmak ya da Şubat 2023 itibarıyla mezun olacağına dair
belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,
Tablo-1’de belirtilen Mühendislik bölümlerinin dışında kalan Mühendislik bölümlerinden
mezun olmakla birlikte İşletme ya da Ekonomi dallarında yüksek lisans derecesi almış olmak,
Veya tüm unvanlar için Tablo-1’de belirtilen bölümlerin yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da
yabancı ülkelerdeki denklerinden mezun ya da Şubat 2023 itibarıyla mezun olmak,

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN

Halkbank personel alımı başvuruları başladı! İşte başvuru şartları ve detayları

BT MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI, BT İÇ KONTROLÖR YARDIMCILIĞI BAŞVURU ŞARTLARI

İstanbul'da istihdam edilmek üzere Bilgi Teknolojileri Müfettiş Yardımcısı ve Bilgi Teknolojileri İç Kontrolör Yardımcısı personelleri alınacak.

İşte sınav başvuru şartları:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,
c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa
uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve
haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alımsatımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi
kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından, bilişim alanında işlenen suçlardan hükümlü
bulunmamak,
d) Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
e) Yaş kriterine ilişkin olarak;
• BT Müfettiş Yardımcılığı için, lisans mezunları 01.01.1994 ve sonrası, Yüksek Lisans/Doktora
mezunları 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak,
• BT İç Kontrolör Yardımcılığı için, 01.01.1995 ve sonrası doğumlu olmak,
f) Mezuniyet kriterine ilişkin olarak;
• BT Müfettiş Yardımcılığı için, Üniversitelerin/yüksekokulların 4 yıllık eğitim veren ve
Tablo-1’de belirtilen bölümlerinden mezun olmak ya da Şubat 2023 itibarıyla mezun olacağına
dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak

• BT İç Kontrolör Yardımcılığı için, Üniversitelerin/yüksekokulların 4 yıllık eğitim veren ve
Tablo-2’de belirtilen bölümlerinden mezun olmak ya da Şubat 2023 itibarıyla mezun olacağına
dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,
Veya tüm unvanlar için Tablo-1 ve Tablo-2’de belirtilen bölümlerin yetkili makamlarca tanınmış
Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki denklerinden mezun ya da Şubat 2023 itibarıyla mezun olmak,
g) Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak;
Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, gerekli tahlil ve
tetkiklerle belgelemek (Sağlık Belgeleri; giriş sınavının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm aşamaları
tamamlandıktan sonra talep edilecektir.)
h) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya en az 31.12.2023 tarihine kadar tecilli olmak
(Yazılı sınav gününe kadar askerlik hizmetini tamamlayacak olan adaylar ile bedelli askerlik
başvurusunda bulunmuş ve celp dönem tarihi kesinleşmiş adayların başvuruları kabul
edilebilecektir.)
i) Başka bir kuruma karşı zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmamak,
j) Banka tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve özgeçmişleri bakımından
bankacılık mesleğine uygun bulunmak,
k) BT Müfettiş Yardımcılığını tercih edecek adaylar için; Türkiye Halk Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı
veya BT Müfettiş Yardımcılığı mülakatlarına daha önce katılmamış olmak,
BT İç Kontrolör Yardımcılığını tercih edecek adaylar için; Türkiye Halk Bankası A.Ş. İç Kontrolör
Yardımcılığı veya BT İç Kontrolör Yardımcılığı mülakatlarına daha önce katılmamış olmak,

Halkbank personel alımı başvuruları başladı! İşte başvuru şartları ve detayları

SERVİS GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Halkbank bünyesinde servis görevlisi pozisyonunda bin personel alımı gerçekleştirilecek. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, sınava katılabilmek için gerekli olan şartların başında geliyor.

İşte sınav başvuru şartları:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,
c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa
uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve
haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alımsatımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi
kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından, bilişim alanında işlenen suçlardan hükümlü
bulunmamak,
d) Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
e) 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak,
f) Başvuru için Tablo-1’de belirtilen il ve illere bağlı ilçelerde ikamet etmek zorunludur. Adaylar
Mernis’ten teyit edilen ikamet iline başvuru yapmış sayılacaktır. İkamet ili Tablo-1’de yer almayan
adayların sınav başvuruları geçersiz sayılacaktır.
g) Üniversitelerin/yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren ve Tablo-2’de belirtilen bölümlerinden mezun
olmak ya da Şubat 2023 itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta
okuyor olmak,
Tablo-2’de belirtilen Mühendislik bölümlerinin dışında kalan Mühendislik bölümlerinden mezun
olmakla birlikte İşletme ya da Ekonomi dallarında yüksek lisans derecesi almış olmak;
Veya Tablo-2’de belirtilen bölümlerin yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki
denklerinden mezun ya da Şubat 2023 itibarıyla mezun olmak,
h) Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak;
Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, gerekli tahlil ve
tetkiklerle belgelemek (Sağlık Belgeleri; giriş sınavının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm aşamaları
tamamlandıktan sonra talep edilecektir.)

i) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya en az 31.12.2023 tarihine kadar tecilli olmak
(Yazılı sınav gününe kadar askerlik hizmetini tamamlayacak olan adaylar ile bedelli askerlik
başvurusunda bulunmuş ve celp dönem tarihi kesinleşmiş adayların başvuruları kabul
edilebilecektir.)
j) Başka bir kuruma karşı zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmamak,
k) Banka tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve özgeçmişleri bakımından
bankacılık mesleğine uygun bulunmak.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN