Siirt Üniversitesi 21 Akademik Personel Alacak

Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi 21 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 21 kasım 2022

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Artı Siirt Haber - Haber Merkezi

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş), öğrenim durumlarını gösterir belgelerin onaylı sureti veya e-Devlet çıktısı (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik) nüfus cüzdanı örneği ön yüzü, yabancı dil belgesi, adli sicil kaydı(e-Devlet), askerlik durum belgesi(e- Devlet), ilanın bir adet fotokopisi, ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı'na Doktor Öğretim Üyeleri ise ilgili birimlere) şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. Eksik belgeli yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır (e-posta ile başvurular kabul edilmeyecektir).

1- Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar; yukarıdaki belgelere ilave olarak, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 1 (bir) takımını fiziksel ortamda; 6 takım yayın dosyalarını (taşınabilir bellek ile) başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

2- Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; yukarıdaki belgelere ilave olarak, doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 1 (bir) takımını fiziksel ortamda; 4 takım yayın dosyalarını (taşınabilir bellek ile) başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

3- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar; yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 1 (bir) takımını fiziksel ortamda; 4 takım yayın dosyalarını (taşınabilir bellek ile) başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

USB içerikleri:

-Başvuru dilekçesi (imzalı),

-Özgeçmiş ve yayın listesi,

-Yabancı Dil Belgesi,

-Diplomalar,

-Doçentlik Belgesi,

-Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formu,

-Tüm Bilimsel yayın, çalışma ve faaliyetler.

Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

* Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

* e-Devlet üzerinden alınabilecek kare kodlu belgeler kabul edilecektir.

Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

* İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

 Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

* Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize vermiş olduğu atama izni kontenjanı dahilinde yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleştirilemeyecektir.

Başvuru Başlama Tarihi : 07.11.2022

Son Başvuru Tarihi : 21.11.2022

Siirt Üniversitesi 21 Akademik Personel Alacak

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN