Siirt'in Gizemli Tarihi: Sami Dilinden Zerdüşt İnançlarına, Mezopotamya'nın Kalbinde Yer Alan Bu Kentin Sırrını Keşfedin! Siirt Adının Kaynağı ve Tarihsel Gelişimi

Siirt: Mezopotamya'nın Gizemli Kenti! Sami dilinden gelen ismi, Hititlerden Osmanlılara kadar uzanan derin tarihi ve benzersiz kültürüyle Siirt'in bilinmeyen yüzünü keşfetmeye hazır mısınız?

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Artı Siirt Haber - Yahya Kara

Göçler, savaşlar ve dinlerin buluşma noktası olan bu büyülü şehir, size zamanın ötesine geçiş vaat ediyor. Bu eşsiz hikayeyi kaçırmayın!

Siirt Adının Kaynağı | Siirt Adı Ne Anlama Geliyor?

 • Siirt adının Sami Dili’nden geldiği düşünülmekte, Keldani Dili’nde "kent" anlamına gelen "Keert" sözcüğünden türediği belirtilmektedir.
 • Süryaniler kente "Se’erd" derken, XIX. yüzyılda farklı biçimlerde (Sert, Seerd, Sört, Sairt) kullanılmış, günümüzde "Siirt" olarak anılmaktadır.
 • Bir başka görüşe göre, Siirt adı "üç yer" anlamındaki "Seert"ten gelmektedir.

Siirt'in Gizemli Tarihi: Sami Dilinden Zerdüşt İnançlarına, Mezopotamya'nın Kalbinde Yer Alan Bu Kentin Sırrını Keşfedin! Siirt Adının Kaynağı ve Tarihsel Gelişimi

Siirt'in Tarihsel Gelişimi

 • Siirt, Mezopotamya ve Anadolu uygarlıklarının kesişim noktasında yer alır.
 • 1963 yılında yapılan araştırmalarda, Neolitik'ten Yakınçağ’a kadar çeşitli dönemlere ait buluntular keşfedilmiştir.

Siirt'te M.Ö. 3000 ve İslam Uygarlıkları Dönemi:

 • Siirt, tarih boyunca Hurri, Hitit, Urartu, Asur, Med ve Persler gibi çeşitli medeniyetlerin egemenliği altında kalmıştır.
 • Bölge, etnik ve dinsel çeşitliliği ile öne çıkar. 300’lerde Hristiyanlık yayılmaya başlarken, Zerdüştlük de etkili olmuştur.
 • İslamiyet, 639 yılında Siirt’e girmiş ve şehir Emevi, ardından Abbasi hakimiyetine geçmiştir.

Anadolu Selçukluları ve Osmanlı Döneminde Siirt

 • Malazgirt Savaşı’ndan sonra Türkler Anadolu’ya yerleşmeye başlamış, Siirt önce Artuklular, sonra Akkoyunlular ve Safeviler tarafından yönetilmiştir.
 • Osmanlı döneminde, Yavuz Sultan Selim’in yardımıyla Siirt Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Siirt'in Gizemli Tarihi: Sami Dilinden Zerdüşt İnançlarına, Mezopotamya'nın Kalbinde Yer Alan Bu Kentin Sırrını Keşfedin! Siirt Adının Kaynağı ve Tarihsel Gelişimi

Siirt ve 19. Yüzyıl

 • Siirt’te 1894 yılında Ermeni ayaklanması yaşanmış, Osmanlı Devleti bu ayaklanmayı bastırmak zorunda kalmıştır.
 • Siirt, bu dönemde yarı özerk bir yönetim altında olup, Tanzimat sonrası İstanbul’dan gönderilen kaymakamlar tarafından yönetilmiştir.

Milli Mücadele Dönemi Siirt

 • Siirt, Milli Mücadele döneminde aşiret ilişkilerinin egemen olduğu bir kasabaydı ve işgalden kaçınmıştır.
 • Müdafaa-i Hukuk Derneği kurularak, Milli Mücadele’ye destek sağlanmıştır.
 • Erzurum Kongresi’ne katılmak için Siirt’ten delege gönderilmiş, kongrede Atatürk’ün belirlediği ilkeler desteklenmiştir.

Siirt'in Gizemli Tarihi: Sami Dilinden Zerdüşt İnançlarına, Mezopotamya'nın Kalbinde Yer Alan Bu Kentin Sırrını Keşfedin! Siirt Adının Kaynağı ve Tarihsel Gelişimi 

Kaynak: 1

ARTI SİİRT

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN