İslam Sandığımız Ancak Şamanist Döneme Ait Olan 9 İnanış...

İslam sandığımız fakat Şamanizm'den kalan birçok adet ve gelenekleri bulunuyor.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Artı Siirt Haber - Yahya Kara

Türkler'in Şamanizm'den İslamiyete geçişi yüzyıllar öncesine dayansa da günümüzde Şamanizm'den kalan birçok adet ve gelenekleri bulunuyor. İşte onlardan birkaçı...

1 - Allah'ın Yukarıda Olması İnancı

Hayır Allah yukarıda değildir. Allah yukarıdan bakıyor denilmesi, gök tanrı inancının bir kalıntısıdır. Halbuki İslam dininde Allah her yerdedir.

2- Tahtaya Vurmak

Orta asya Türklerindeki inanca göre tahtaya vurmak ağacın içindeki güçleri uyandırarak ortamdaki kötü ruhların kaçmasını sağlardı

3 - Müzikle Kur-an Okutmak

En belirgin şaman ritüelleri müziksel ayinlerden oluşur. İslam dininde ve Arapların yaşantısında olmamak üzere Kur'an-ın müzikle okunması adeti yoktur.

4 - 40'ı Çıkması

Şamanizm'e göre ruh, ölümden 40 gün sonra bedenden ayrılır. Bu ölümden sonraki 40. Günde toplanılıp ruhu rahat etsin ve eve başka ruhlar dolmasın diye ayinler yapılır ve yas tutulurdu.

5- Gece Tırnak Kesmemek

Şamanizm'de insanın ruhu, kemikte ve kanda bulunur. Bu sebeple geceleri tırnak kesildiğinde o tırnağın kötü ruhların eline geçmesinden korkulurdu.

6  - Eşiğe Basmamak

Orta Asya Türkleri ölülerini çadırlarının girişine gömdükleri için atalara saygıdan dolayı üstlerine basılmazdı. Aynı anlayış mezarlık ziyaretlerinde hala devam eder. Hristiyanlıkta bu yoktur.

7 - Türbe ve Mezarlara taş dikilmesi

İslam kökenli değildir İslam'a göre bedenin en kısa sürede doğada kaybolması lazım Şamanizm'de ulu kabul edilen kişilerin kurganları yapılırdı Mezar kültürü İslamiyet'e Türklerin kazandırdığı kültürdür Türbe ziyareti aynı anlayışın uzantısıdır.

8 - Mezar Başlarına Su Küpü Koymak ve Mezara Su Dökmek

Bu inanış Şamanizm'de 40 gün boyunca doğa ruhlarının ölen kişinin ruhu henüz bedeninden çıkmadığı için onu rahatsız etmemesi için uygulanırdı. Ayrıca kuş ruhuna girmiş şamanların ihtiyaçları için de önemliydi.

9- 9 Sayısının Uğurlu Görülmesi

Türkler'de 9 kutsal rakamdır. Dokuz Tuğ, Dokuz Oğuz, Dokuz Boy, Dokuz Yer, Dokuz Gök gibi... Göğüs 9 oğlu olduğu söylenir ve Türk kahramanlarının hayatında 9-17 ve 19 arasında seçim yapmaları beklenir.

Buna üçlü yol denir. Atatürk'ün hayatına bakarsanız 19'un çok önemli bir yeri vardır ve sürekli karşımıza çıkar. Örneğin 1919...

 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN